DUYURULAR
X

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 24-25 MART 2021 Uzmanlık Öğrencileri Tez/Araştırma Online Bilgilendirme ve Yönlendirme Programı

09-03-2021 - 28-03-2021
SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine afiliye SUAM’larda eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin, tez konusu belirleme, çalışma yapma süreçleri, etik ve istatistik konularında farkındalıklarını, bilgi ve becerilerini artırmak ve nihayetinde SBÜ bünyesinde yapılan tezlerde kalite standartlarını daha iyiye taşımak amacıyla, öncelikle ilk 2 yılını doldurmamış uzmanlık öğrencilerine yönelik bir seminer programı planlanmıştır.

- Aşağıda programı belirtilen seminer, çevrim içi olarak Microsoft Teams üzerinden yapılacak ve tüm uzmanlık öğrencileri "sbu.edu.tr" uzantılı kurumsal e-mail adresleri ile katılım sağlayacaklardır.

  (Microsoft Teams toplantısına katılım konusunda bilgilendirme bağlantısı: https://support.microsoft.com/tr-tr/office/bir-teams-toplant%C4%B1s%C4%B1na-kat%C4%B1lma-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4)

- Seminer günü ve saatinde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla 22 Mart 2021 Saat 14:00’da Microsoft Teams üzerinden deneme toplantısı yapılacaktır.

- Resmi yazı ile ayrıca duyurulacak toplantının kanal bağlantı linki: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a086eb7f9e52a4419b0ee55e1627688b0%40thread.tacv2/Genel?groupId=2b4b85d7-68b7-477d-b71d-8cf2349a19a7&tenantId=6bbc2380-82df-4644-8338-4fa7a38cf205


sem_1

sem_2