DUYURULAR
X

Doğadaki İnsan Serdar Kılıç ile Online Söyleşi

04-05-2021 - 11-05-2021

online_söyleşi

Değerli öğrenciler,Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği olarak hazırladığımız DOĞADAKİ İNSAN SERDAR KILIÇ İLE SÖYLEŞİMİZE HEPİNİZİ BEKLİYORUZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ, KATILIMINIZI BEKLİYORUZ! 10 Mayıs Pazartesi 2021 saat:11:00 Aşağıdaki linkten girip yapabilirsiniz aynı zamanda kurumsal maillerinize de davetiyemiz gelmiştir oradan da giriş yapabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU5Y2RlYzYtNWU2OC00MzQ5LTg1ZDItNmRlZWI3ZGNhNzkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226bbc2380-82df-4644-8338-4fa7a38cf205%22%2c%22Oid%22%3a%2201c0290c-d2bf-4289-a514-0fa62632daef%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a