DUYURULAR
X

2021 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına Göre Gülhane Tıp Fakültesi'ne Yerleşen Öğrencilerden İstenilen Belgeler

17-05-2021

T.C.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Personel Daire Başkanlığı

 

2021 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) YERLEŞTİRME SINAVI SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİNİ (ANKARA) KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

2021 Yılı 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Yerleştirme Sınavı Sonucuna göre Gülhane Fakültesini kazananların müracaatları, Gülhane Tıp Fakültesi Dekanlığınca (ANKARA) kabul edilmektedir.


İstenilen Belgeler 31 Mayıs 2021 Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birimlere Şahsen Teslim Edilecektir.

 

1. Dilekçe (EK-1)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. İkametgâh İlmühaberi

4. Aile Nüfus Kayıt Örneği

5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi

6. TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

7. Personel Bilgi Formu (EK-2)

8. Tıp Tescil Numarasını Gösteren Belge (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden alınabilir)

9. Altı (6) Adet Fotoğraf

10. İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Lisede Hazırlık Okumuş İseler Okul Müdürlüğünde Alınmış Belge

11. Mal Bildirim Beyannamesi Formu (EK-3) (Tek Sayfada Arkalı Önlü Olacak Şekilde, Kapalı Zarflı Teslim Edilecek)

12. Aile Durum Belgesi (EK-4)

13. Aile Yardım Belgesi (Ek-5)

14. Halen Herhangi Bir Kamu Kurumunda Çalışanlar veya Daha Önce Herhangi Bir Kamu Kurumunda Çalışmış Olanlar İçin Onaylı Hizmet Belgesi (Çalışılmış Olan İlgili Kurumdan Alınması gerekmektedir.)

15. Adli Sicil Belgesi

16. Devlet Memurları Etik Sözleşmesi (EK-6)

17. Herhangi Bir Vakıfbank Şubesinden Açılmış Maaş Hesap Numarası

18. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü “Devlet veya Özel” Hastanelerden Heyet Raporu)

19. Askerlik Durum Belgesi

 

ADRES:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE TIP FAKÜLTESI DEKANLIĞI

Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA

Telefon: 0 312 304 6157-6155